12 LIPCA
CZWARTEK
GODZ. 18:30

PLAN SPOTKANIA:

 1. Obserwacje z rynku i aktualna sytuacja na GPW
 2. Prezentacja wyników rekomendacji dotyczących akcji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego:
  • Dane ogólne
  • Zachowanie indeksu rekomendacji NS oraz indeksu WIG w okresie 01.07.2017 – 30.06.2018
  • Miesięczne zmiany indeksu rekomendacji NS oraz indeksu WIG
  • Notowania spółek rekomendowanych w ramach usługi doradztwa – przykłady
 3. Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Inwestowanie w instrumenty finansowe w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na: noblesecurities.pl (zakładka: Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Prezentowany podczas szkolenia materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji zachowań inwestycyjnych. Materiał jest chroniony prawem autorskim NS. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.